El nostre equip

Deixa'ns presentar-nos

Rut Vera Jaquez

Advocada y fundadora de RV Advocats


Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (2011), disposa del títol de Màster d'accés a l'Advocacia de la Fundació URV (2013) i del Màster universitari en Dret de l'Empresa i Contractació de la Universitat Rovira i Virgili (2013), matèria en què es va acabar especialitzant.

Lletrada exercent des del 2011, col·legiada a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona.

Col·labora amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) al municipi del Vendrell, com a assessora i advocada en casos extrajudicials i judicials contra les entitats bancàries i financeres.

És la directora i responsable del despatx, així com dels assumptes en matèria de dret civil i penal.

Daniel Vera Jaquez

Advocat

Graduat en Dret i, en Relacions Laborals, per la Universitat Rovira i Virgili (2019). Disposa del Màster de l'Advocacia (2021) de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb els Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de la província de Tarragona, i del Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública (2021) promocionat per la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Saragossa.

Lletrat col·legiat exercent des de 2021 a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona.

També exerceix com a Mediador en familiar i dret privat des de l'any 2020, donant solucions extrajudicials i evitant la judicialització del conflicte.

És responsable dels assumptes en matèria de dret laboral i contenciós administratiu; donant suport als assumptes de dret penal i de família.

Nereo Reina Pascual

Assessor jurídic

Graduat en Dret per la Universitat Rovira i Virgili (2021), amb una menció especial en Dret de l'empresa i la contractació. Disposa del Màster de l'Advocacia (2023) de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb els Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de la província de Tarragona, Reus i Tortosa.

Actualment exerceix un suport al departament de dret civil, especialment en els procediments en matèria contractual, com és el dret d'assegurances o el dret hipotecari; relatiu a clàusules abusives o exercici usurari de les entitats bancàries.

De la mateixa manera, comparteix responsabilitat en relació amb les negociacions que es duen a terme amb diversos tipus d'entitats financeres, a fi de trobar un acord que beneficiï els nostres clients.

Ester Cazorla Almeyda

Auxiliar administrativa


Disposa d´estudis de gestió i administració d´empreses, amb formació especialitzada en finances i comptabilitat.

Actualment treballa al nostre despatx com a auxiliar administrativa, donant suport a l'organització i gestió dels expedients administratius i judicials en què treballen els advocats del bufet.

Així mateix, s'encarrega de l'atenció directa dels nostres clients per tal d'aconseguir la màxima satisfacció i ajuda que necessiti qualsevol persona que vagi al nostre despatx.

Per això, es tracta d'un suport indispensable, no només per als advocats del bufet, sinó especialment per a la correcta atenció i satisfacció dels nostres clients.